Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, SFS continuă procesul de modernizare a administraţiei fiscale, care vizează prestarea de servicii diversificate, moderne şi de calitate, care să aducă beneficii atât administraţiei fiscale, cât şi contribuabililor.

e-Cerere este o soluţie informaţională menită să înlocuiască procedura tradiţională de depunere a cererilor (privind înregistrare ca plătitor de T.V.A. şi/sau de înregistrare a subdiviziunilor) cu un mecanism modern, bazat pe tehnologii informaţionale.

La prima etapă, sistemul pune la dispoziţia contribuabililor, care dispun de semnătură electronică, şi inspectorilor fiscali următoarele module:

  1. Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.;
  2. Gestionarea on-line a subdiviziunilor.

Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.” permite contribuabililor să prezinte on-line cererea privind înregistrarea/anularea în calitate de plătitor T.V.A., precum şi să vizualizeze certificatul emis de autoritatea fiscală. Aceste operaţiuni pot fi realizate direct de la calculatorul personal al utilizatorului, conectat la internet.

Cu referinţă la modulul „Gestionarea on-line subdiviziunilor”, implementarea acestuia are menirea să simplifice procedurile de prezentare a cererii de înregistrare/modificare/sistare şi închidere a subdiviziunilor, oferindu-se oportunitatea de a le efectua, la fel, on-line.

Totodată, datorită soluţiilor menţionate, va fi eficientizată activitatea inspectorilor fiscali ce ţine de evidenţa cererilor, a contribuabililor, a subdiviziunilor înregistrate şi va spori operativitatea actualizării datelor vizate în Sistemul Informaţional fiscal.

Înregistrea on-line a plătitorilor T.V.A.” şi ”Gestionarea on-line a subdiviziunilor” sunt accesibile pe portalul www.servicii.fisc.md şi pot fi testate de către toţi utilizatorii serviciilor electronice fiscale, fără a produce efecte juridice până la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului privind lansarea în exploatare industrială a sistemului.

Lasă un răspuns