Comerțul interior, industria și tehnologiile informaționale și comunicațiile sunt sectoarele care au influențat creșterea produsului intern brut (PIB) al Republicii Moldova în primul trimestru al acestui an, cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, PIB-ul a însumat 37,6 miliarde de lei (în prețuri curente).

Conform analizei Direcției politici economice și mediul de afaceri a Ministerului Economiei și Infrastructurii, sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC) devine tot mai atractiv pentru investitori, marcând cea mai mare creștere din ultimii opt ani. Mai exact, valoarea adăugată brută (VAB) obținută de sectorul TIC a înregistrat o majorare de 9% și o contribuție la creșterea PIB de 0,6 p.p. Ca pondere în PIB, acest sector atinge 6,6% și este în continuă ascensiune.

Rezultatele evidențiate se datorează inclusiv creării, la sfârșitul anului 2017, a parcului pentru tehnologia informației – „Moldova IT Park”. Scopul principal al parcului IT este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme şi facilități inovative, necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea investițiilor locale şi străine.

Lasă un răspuns