ANRCETI a fost abilitată prin Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (Legea nr. 28/2016), să asigure respectarea prevederilor acestei legi de către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice.

În scopul îndeplinirii acestei sarcini, ANRCETI a elaborat un plan de acțiuni care detaliază actele de reglementare și măsurile programate de ANRCETI pentru anul 2016 în vederea aplicării legii respective.

Noua lege vine să sprijine dezvoltarea de rețele de comunicații electronice la nivel național, să stimuleze investițiile în rețele și infrastructura de comunicații, precum și concurența între operatorii de pe această piață. Ea simplifică procedurile de obținere și de exercitare a dreptului de acces pe proprietăți și încurajează utilizarea partajată a infrastructurii, fapt ce va conduce la diminuarea costurilor și la creșterea fiabilității rețelelor de comunicații electronice în beneficiul consumatorilor de servicii.

Potrivit planului, ANRCETI va elabora și aproba, în termenele stabilite de lege, un set de acte necesare pentru implementarea acesteia, printre care Contractul-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreținerii, înlocuirii, transferării sau retehnologizării rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora și Metodologia de calculare a tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietăți publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice. Totodată, ANRCETI va asigura publicarea, pe pagina sa web oficială, a condițiilor de acces pe proprietatea publică a statului și de utilizare partajată a infrastructurii fizice și va crea un inventar digital al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociată acestora.

Conform Legii nr. 28/2016, autorităţile publice centrale sau locale, orice alte entități care exercită dreptul de administrare asupra imobililor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale au obligaţia să facă publice, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii primei cereri de acces, informația privind condițiile în care se realizează dreptul de acces la proprietate și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice respective, după care – să transmită această informație la ANRCETI, care o va include în baza de date respectivă, accesibilă pe pagina sa web oficială.

Accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii pe proprietatea publică sau privată se poate face numai în urma încheierii unui contract, care ulterior este făcut public și transmis, în copie, la ANRCETI de către titularii dreptului de proprietate. Tarifele pentru dreptul de acces pe proprietățile respective se stabilesc de către titularii dreptului de proprietate în baza metodologiei de calcul, care urmează să fie elaborată de ANRCETI și aprobată de Guvern. Totodată, legea interzice stabilirea altor impozite, taxe, tarife, chirii pentru locațiunea spațiilor sau plăți suplimentare faţă de cele care rezultă din contractele încheiate de către părți.

Pentru a facilita implementarea prevederilor Legii nr. 28/2016, care are impact asupra activităţii furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, dar şi a autorităţilor publice locale, proprietarilor de imobile şi altor deţinători de infrastructură, ANRCETI planifică să desfășoare anul curent o campanie de informare a acestora despre drepturile și obligațiile ce le revin conform legii în cauză.

Legea nr. 28/2016 stabileşte regulile și condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreținerii, înlocuirii, transferării sau retehnologizării rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură şi de autorizare a construirii reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.