Mediul de activitate se conformează, fără echivoc, tehnologiilor informaţionale iar contribuabilii caută prin intermediul lor noi metode de interacţiune cu instituţiile publice/private.

În corespundere cu acţiunile pe care le întreprind, agenţii economici sînt obligaţi prin lege să prezinte organului fiscal anumite dări de seamă  (lunare, trimestriale, anuale). Reieşind din acest considerent, în scopul modernizării procesului de interacţiune dintre cele două părţi, Serviciul Fiscal de Stat a găsit soluţia optimă prin implementarea unui sistem electronic, care asigură eficienţa procesului de raportare a contribuabililor. Vorbim în acest context despre serviciul „Declaraţie electronică”, a cărui succes devine tot mai pregnant.

Serviciul „Declaraţie electronică” a fost creat în anul 2009 şi reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet. Prestatorul serviciului nominalizat este Î.S.”Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

Conceput ca un serviciu care să susţină activitatea contribuabililor şi să le faciliteze munca pe care o prestează, „Declaraţia electronică” include o serie de avantaje, printre care menţionăm: timpul scurt de procesare a documentelor, accesul rapid la informaţie, obţinerea posibilităţii de accesare a tuturor serviciilor prestate de Î.S.”Fiscservinform” , excluderea cheltuielilor suplimentare de timp, cheltuieli pentru transport, lipsa necesităţii de deplasare la organul fiscal, excluderea necesităţii de imprimare a formularelor pe suport de hîrtie, disponibilitatea de prezentare a declaraţiei 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă în condiţii de maximă comoditate. De avantajele serviciului pot beneficia atît persoanele juridice, cît şi cele fizice.

Conform datelor statistice, doar pe parcursul anului 2011 – iunie 2012 la serviciul „Declaraţie electronică” au fost conectaţi gratuit 2321 persoane fizice. Numărul persoanelor juridice conectate constituie actualmente 15517 agenţi economici.

În perioada septembrie-decembrie 2011, Î.S.”Fiscservinform” a desfăşurat un amplu proiect de conectare gratuită a agenţilor economici plătitori de T.V.A., care se deservesc la IFPS, IFS pe mun. Chişinău, IFS pe mun. Bălţi, Direcţia Marilor Contribuabili (DCM) şi Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. În conformitate cu prevederile art.187, alin. (21), lit. a) din Codul Fiscal  începînd cu 1 ianuarie 2012, aceşti contribuabili depun dările de seamă către SFS prin intermediul noii metode de raportare fiscală -„Declaraţia electronică”.

„În activitatea pe care o desfăşoară, contribuabilii sînt obligaţi prin lege să depună către Serviciul Fiscal de Stat anumite dări de seamă. Pînă în anul 2009, prezentarea rapoartelor fiscale se efectua pe suport de hîrtie, care reprezenta o metodă mai puţin eficientă, întrucît implica, în primul rînd, timp pentru procesarea datelor. De aceea, pentru a asigura eficienţa procesului de interacţiune a contribuabililor cu SFS şi a facilita activitatea acestora, a fost creat şi introdus serviciul „Declaraţie electronică”. Conform noilor prevederi din legislaţia fiscală, în anul 2011 la serviciul enunţat au fost conectaţi cca 15 000 de agenţi economici, plătitori de T.V.A. din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat. Conectarea acestei categorii de contribuabili a permis acestora să beneficieze de comoditate, precum şi de excluderea unor cheltuieli suplimentare (de timp, materie primă, ş.a.)” a specificat dl. Vitalie Coceban, Administratorul Î.S.”Fiscservinform”.

Din datele prezentate în tabelul de mai jos, putem vizualiza numărul agenţilor economici plătitori de T.V.A., a agenţilor economici neplătitori de T.V.A. şi a persoanelor fizice conectate la serviciul „Declaraţie electronică” pe parcursul anului 2011 – iulie 2012. De asemenea, aici este inclus şi numărul total de documente fiscale  depuse. Rezultatele atestă o tendinţă de creştere atît a persoanelor conectate, cît şi a rapoartelor prezentate prin intermediul serviciului nominalizat.

Anul 2011
Tip de documente

Nr. agenţilor economici plătitori de TVA

Nr. agenţilor economici neplătitori de TVA

Nr. persoanelor fizice

Contribuabili Documente Contribuabili Documente Contribuabili Documente
Total documente

22470

1080478

101654

698767

123636

165232

Declaraţie electronică

6635

45346

80

367

844

926

 

Anul 2012

Tip de documente

Nr. agenţilor economici plătitori de TVA

Nr. agenţilor economici neplătitori de TVA

Nr. persoanelor fizice

Contribuabili Documente Contribuabili Documente Contribuabili Documente
Total documente

22515

435783

73638

333698

109530

128533

Declaraţie electronică

15392

265988

125

3622

1477

1884

Pentru anul 2012, Serviciul Fiscal de Stat şi-a stabilit un nou obiectiv, axat pe conectarea gratuită a agenţilor economici plătitori de T.V.A. din republică (în număr de cca 10 000). Astfel, începînd cu 3 septembrie va fi iniţiată o nouă rundă de conectări pentru agenţii economici care cad sub incidenţa art.187, alin. (21), lit. b) din Codul Fiscal. Conform noilor prevederi, începînd cu 1 ianuarie 2013, dările de seamă vor fi prezentate în format electronic şi de către această categorie de contribuabili.

Dl. Nicolae Casîm, şeful Direcţiei Comerciale a Î.S.”Fiscservinform” a menţionat că „pe baza principiului de regionalizare, vor fi create 10 Centre de Conectare, în cadrul cărora conectarea la serviciul „Declaraţie electronică” se va efectua la cel mai înalt nivel. Întregul proces va fi monitorizat şi asigurat de o echipă de specialişti calificaţi şi bine instruiţi, care vor fi selectaţi din cadrul Î.S.”Fiscservinform”. Totodată, colaboratorii responsabili de proces vor asigura agenţilor economici vizaţi instruirea prealabilă în utilizarea SIA „Declaraţia electronică”. S-a decis ca aceste instruiri practice să se desfăşoare gratuit, în fiecare zi de vineri, atît pentru vorbitorii de limbă română, cît şi pentru vorbitorii de limbă rusă. Fiecare agent economic care va dori să participe la seminarele de instruire, va trebui iniţial să se programeze, în urma căreia va fi înştiinţat despre locul, data şi ora desfăşurării seminarului.”

În tabelul alăturat sînt prezentate locaţiile Centrelor de Conectare Regionale, la care se vor prezenta agenţii economici din raioanele aflate în vecinătate, pentru a încheia acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”.

Nr.
d/o
Centrul de Conectare Regional Raioanele deservite la CCR Numărul de plătitori TVA la 01.03.2012
1. Chişinău Străşeni, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari

1456

2. Bălţi Bălţi, Sîngerei, Făleşti, Glodeni, Rîşcani

845

3. Orhei Orhei, Teleneşti, Şoldăneşti, Rezina

871

4. Ungheni Ungheni, Nisporeni, Călăraşi

776

5. Edineţ Edineţ, Briceni, Ocniţa, Donduşeni

911

6. Cahul Cahul, Cantemir

665

7. Căuşeni Căuşeni, Ştefan-Vodă

437

8. Comrat Taraclia, Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti

496

9. Soroca Soroca, Drochia, Floreşti

768

10. Hînceşti Hînceşti, Basarabeasca, Leova, Cimişlia

709

    TOTAL:

7934

Pentru obţinerea unor rezultate eficiente în procesul de conectare a agenţilor economici plătitori de T.V.A. din republică se întreprind mai multe activităţi, care vin în corespundere cu ,,Planul de acţiuni privind informarea şi conectarea la serviciul „Declaraţie electronică”. Conform acţiunilor programate în prezentul plan, la momentul actual au fost finisate lucrările privind dotarea tehnică a centrelor de conectare, precum şi de pregătire a specialiştilor responsabili de procesul conectării. Totodată, în scopul prevenirii aglomeraţiei şi informării rapide a agenţilor economici, Serviciul Fiscal de Stat a introdus procedura de informare prin intermediul programării prealabile în Registrul Programărilor Electronice (RPE). Conform criteriilor prevăzute în registru, contribuabilii sînt anunţaţi despre necesitatea de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” şi, sub semnătură, au primit o înştiinţare în care sînt indicate condiţiile (paşii necesari pentru conectarea la serviciu, documentele utile conectării), timpul programării şi adresa unde trebuie să se prezinte în scopul încheierii acordului. Reprezentanţii legali ai contribuabililor vizaţi (conducătorul, contabilul-şef, altă persoană împuternicită cu drept de semnare a dărilor de seamă), se vor prezenta la data şi ora stabilită.

De asemenea, colaboratorii Î.S.”Fiscservinform” au încheiat ciclul seminarelor de informare şi familiarizare a agenţilor economici cu privire la serviciul „Declaraţie electronică”. Dl. Anton Sîrbu, şeful Secţiei Marketing din cadrul Î.S.”Fiscservinform” a precizat: „Aceste seminare s-au derulat pe parcursul a 5 luni (martie-iulie), în 33 de raioane ale republicii. Numărul total de agenţi economici informaţi este de cca 4000 persoane. În cadrul întrunirilor contribuabililor le-au fost aduse explicaţiile de rigoare cu privire la procedura de conectare la serviciu. Mai mult decît atît, pentru ca informaţia comunicată de reprezentanţii întreprinderii noastre să fie înţeleasă corect şi să nu lase loc pentru interpretări eronate, fiecare participant la seminar a intrat şi în posesia unor materiale informative, în care sînt specificate informaţii suplimentare cu privire la serviciul enunţat”.

În contextul celor menţionate anterior, specificăm că succesul „Declaraţiei electronice” se explică prin noile oportunităţi pe care le oferă şi de care pot beneficia atît SFS, cît şi contribuabilii. În ansamblu, aceste facilităţi contribuie la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două părţi, ceea ce are repercusiuni pozitive în procesul de administrare fiscală, bazat pe echitate, transparenţă şi eficienţă.

Pentru informaţii suplimentare privind procesul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, apelaţi Centrul de Asistenţă a Clienţilor la numărul de telefon (022) 822- 222 sau vizualizaţi pagina web www.servicii.fisc.md 

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.