Guvernul Republicii Moldova pune în circulație două sisteme electronice de raportare la Compania Naţională de Asigurări în Medicină și Casa Națională de Asigurări Sociale: e-CNAM și e-CNAS. Acestea sunt accesibile prin portalul unic al serviciilor publice: servicii.gov.md sau direct prin Sistemul Informațional “e-Raportare”: www.raportare.md. Astfel, agenţii economici pot transmite rapoarte la CNAM și CNAS prin Internet, economisind timp şi simplificând procedura de prezentare a acestora.

Sistemul electronic e-CNAM oferă o metoda modernă de schimb informațional. Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor manuale cu cele automatizate în obținerea și procesarea formularelor de raport. Aplicarea sistemului crește calitatea serviciilor oferite de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, prin reducerea numărului de erori în formulare și prin creșterea calității și veridicității informațiilor. Cu ajutorul serviciului e-CNAM agenții economici pot depune electronic formularele 2-03 și 2-04 la orice oră și din orice loc de unde există acces la Internet.

Serviciul e-CNAM vine cu o serie de beneficii pentru companii. Este vorba de economie de resurse, evitarea contactului cu funcționarul și simplificarea procesului de depunere a formularelor.

Prin intermediul sistemului e-CNAS, angajatorii din RM pot prezenta în format electronic declaraţiile Rev 5 pentru angajaţii săi concomitent cu declaraţiile privind calcularea și utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, forma 4-BASS. Avantajele e-CNAS sun următoarele: eliminarea deplasărilor la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale și economisirea timpului de aşteptare la ghişee, depistarea automată a divergenţelor dintre datele din declaraţiile Rev 5 și Forma 4-BASS, greşelilor din datele personale ale angajaţilor și excluderea necesității de tipărire a documentelor pe suport de hârtie.

Raportarea electronică la CNAM și CNAS poate fi efectuată atit prin intermediul mijloacelor de protecție criptografica a informației, eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”(CTS), cit și prin intermediul serviciului „Semnatura Mobilă”.

Pentru obţinerea dreptului de semnătură digitală prin intermediul telefonului mobil sunt folosite certificate eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, iar dreptul de înregistrare a utilizatorilor apartine operatorilor de telefonie mobilă (Orange, Moldcell).

Serviciile e-CNAM, e-CNAS sunt parte a Platformei de raportare, integrată în sistemul M-Cloud și găzduită de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”.


1 COMENTARIU

  1. Avînd acces la raportarea electronica şi puţin studiind procedura de alcătuire, am ajuns la concluziea că ar fi bine să afişaţi o instructie de folosire a fiecărui pozitii Referitor la REV 5 după părerea mea e mai uşor de alcătuit electronic de mai înainte de cît acum mai rapid era mai înainte de cît acum Personal sunt amator dea lucra electronic,şi tot am multe întrebări care cu greu le pot gasi răspunsul În comparaţie cu dările de samă electronic la organile fiscale sistemul Dumneavoastră lasa mult de dorit

Lasă un răspuns