Majoritatea actelor de reglementare pe care Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) planifică să le emită în anul 2016 urmăresc utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio pentru dezvoltarea continuă a rețelelor și serviciilor publice de comunicații mobile, promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii electronice și protejarea drepturilor utilizatorilor finali de servicii. Subiectele și termenele de elaborare a acestor documente se regăsesc în Programul de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2016, publicat astăzi pe pagina sa web oficială. Pe aceeași pagină a fost publicat şi Planul de activitate al ANRCETI pentru anul viitor.

Programul a fost elaborat și aprobat de ANRCETI în scopul asigurării transparenței în procesul de elaborare a actelor de reglementare prin facilitarea accesului părţilor interesate la informaţia de interes public și oferirea posibilității acestora de a participa la procesul decizional al ANRCETI. Documentul a fost supus consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI și adoptat de Consiliul de Administrație, în şedinţa sa publică din 29 decembrie curent.

În anul 2016, ANRCETI planifică, în conformitate cu prevederile Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013 – 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11.02.2013, să stabilească graficul de expunere la concurs a frecvenţelor radio disponibile în benzile 800, 900, 2100, 2600, 3400-3800 MHz și să aprobe caietul de sarcini pentru acest concurs. În același timp, în scopul îndeplinirii Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015, ANRCETI va elabora documentele de concurs pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în banda de frecvențe 470-694 MHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune cu acoperire regională/zonală, precum și pentru crearea și operarea multiplexului național C.

Conform programului, ANRCETI urmează să stabilească Condiţiile tehnice, juridice şi organizatorico-economice pentru realizarea comunicaţiilor electronice către/de la Serviciul de urgenţă 112 și Condițiile speciale de licență pentru utilizarea numărului 112 în scopul furnizării Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.

În anul viitor, ANRCETI planifică demararea ciclului patru al analizei pieţelor relevante în vederea identificării lor drept susceptibile reglementării preventive, desemnării furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe şi revizuirii măsurilor de reglementare preventivă în vederea impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii acestor măsuri impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă de piață.

O altă noutate a programului este elaborarea și aprobarea hotărârii privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizori pentru asigurarea securității și integrității rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice și raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra acestora, acțiune întreprinsă în conformitate cu Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015.

ANRCETI planifică, de asemenea, să actualizeze unele acte de reglementare emise anterior de Consiliul de Administraţie. Printre acestea consemnăm: Regulamentul cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicații electronice, Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md, Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 126 din 02.06.2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvențe a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală și este permisă fără obținerea unei licențe de utilizare a canalelor/frecvențelor radio sau a permisului tehnic. Lucrarea respectivă va fi efectuată în scopul eliminării problemelor identificate în procesul aplicării actelor menționate şi aducerii lor în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.