reţelelor de comunicații electroniceParlamentul a votat, joi, 13 aprilie, în prima lectură, un proiect de modificare și completare a Legii comunicațiilor electronice, nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. Documentul a fost elaborat de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și se înscrie în Planul național de acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, ce asigură armonizarea legislației naționale cu Directivele Uniunii Europene de profil și standardele europene de calitate.

Proiectul de lege stabileşte cadrul general al politicii şi strategiei de dezvoltare a sectorului comunicaţiilor electronice din Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile statului, ale persoanelor fizice şi juridice în procesul de creare, gestionare, operare şi utilizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Vitalie Ciolac, viceministru al Tehnologiei Informației și Telecomunicațiilor, a menționat, în ședința Legislativului, că modificările din proiect au drept scop promovarea gestionării şi utilizării eficiente a resurselor de spectru radio, în scopul asigurării utilizatorilor cu servicii de comunicaţii electronice de calitate, moderne şi utile, la preţuri rezonabile, precum şi implementarea tehnologiilor şi serviciilor de generaţie nouă, inclusiv asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice. Vitalie Ciolac a specificat că proiectul de lege a fost completat cu un capitol nou ce tine de protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice, fapt ce va conduce la sporirea protecţiei drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, în special, a dreptului la confidenţialitate şi la respectarea vieţii private în domeniul prelucrării de date cu caracter personal.

Astfel, adoptarea unei legi armonizate cu directivele UE devine cel mai eficient mod de a promova competiţia pe piaţa comunicaţiilor electronice, de a stimula investiţiile în dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice și de a oferi tuturor cetăţenilor ţării servicii de calitate la tarife accesibile, a adăugat viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege urmează să fie adoptat de Parlament în lectura a doua.

Lasă un răspuns