Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea elaborării proiectului de Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic (în continuare proiect de lege).

Scopul proiectului de lege este stabilirea unui cadru legislativ naţional compatibil cu prevederile Directivei Parlamentului European şi Consiliului nr. 1999/93/CE privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice.

Intervenţia prin intermediul proiectului de lege este dictată de ineficienţa cadrului juridic actual instituit pentru semnătura digitală – cea mai complexă şi costisitoare formă a semnăturii electronice. Costul înalt al semnăturilor digitale este determinat de cheltuielile mari pentru crearea şi mentenanţa tehnologiei complexe a semnăturilor digitale, precum şi a infrastructurii necesare.

Astfel, în scopul simplificării procedurilor de certificare, eliberare şi utilizare a semnăturilor electronice, inclusiv reducerii costului acestora, proiectul de lege prevede stabilirea a 4 forme de semnături electronice (simplă, avansată, calificată, digitală) reieşind din gradul lor de protecţie şi caracterul lor oportun pentru diverse acte juridice.

Pentru a se asigura o protecţie suficientă a actelor care sunt semnate cu semnătură electronică, se propune regula generală conform căreia semnătura olografă se echivalează cu semnătura electronică calificată. La dorinţa părţilor, exprimată prin acordul acestora, se va admite utilizarea unei alte forme de semnături electronice, mai simple sau mai complexe.

Totodată, se propune extinderea termenelor de valabilitate ale certificatelor semnăturilor electronice pînă la 15 ani pentru a micşora cheltuielile de administrare şi utilizare a semnăturilor.

De asemenea, se propune stabilirea competenţei Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru controlul asupra respectării legislaţiei ce ţine de utilizarea semnăturilor electronice, cu excepţia semnăturii digitale. Ultima va rămîne în continuare în domeniul de control al Serviciului de Informaţie şi Securitate.

Recomandările Dumneavoastră referitor la proiectul de lege pot fi expediate la următoare adresa e-mail: andrei.cusca@mtic.gov.md
Termenul-limită pentru recepţionarea recomandărilor – 28.03.2011.
Persoana de contact – Andrei Cuşcă, Şef Secţie elaborare politici informaţionale, tel. 251-124.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.