reţelelor de comunicații electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) aduce la cunoștința publicului că vineri, 6 ianuarie 2017, a intrat în vigoare Metodologia de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietățile publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice.

La baza documentului în cauză au stat dispozițiile Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10.03.2016 (Legea nr. 28/2016), potrivit cărora autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi titularii dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv din condominiu, stabilesc tarifele pentru dreptul de acces al furnizorilor de comunicaţii electronice pe proprietățile respective și de utilizare partajată a infrastructurii fizice în baza unei metodologii de calcul elaborată de ANRCETI și aprobată de Guvern.

Metodologia stabilește modul de determinare a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăți și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, structura acestor tarife, cu specificarea costurilor directe care se includ în tarif, dar și a costurilor care nu se includ în tarif. Tarifele se calculează sub formă de sumă unică, care se achită de către furnizorul de rețele de comunicații electronice în urma încheierii contractului de acces pe proprietatea publică sau privată cu titularul dreptului de administrare a proprietății.

Tarifele menționate pot fi modificate nu mai des de o dată în decursul a 12 luni succesive, iar la efectuarea modificărilor se va ține cont de aceleași principii și reguli prevăzute de metodologia respectivă. În cazul în care furnizorul nu este de acord cu mărimea tarifelor propuse și argumentate de titularul dreptului de administrare a proprietății, iar în cadrul negocierii contractului respectiv părțile nu pot conveni asupra mărimii reciproc acceptabile a acestora, oricare dintre părți se poate adresa la ANRCETI pentru soluționarea litigiului.

Consiliul de Administrație al ANRCETI consideră că aplicarea metodologiei va contribui la dezvoltarea reţelelor publice de comunicaţii electronice, prin optimizarea costurilor, la stimularea investiţiilor în reţele şi infrastructura de comunicaţii, precum şi la promovarea concurenţei pe piața comunicaţiilor electronice.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.