Impozitul pe bunurile imobiliare - MPay

30 iunie este data pâna la care contribuabilii pot achita impozitul pe bunurile imobiliare, beneficiind de o reducere de 15% din suma impozitului. Pentru contribuabilii care nu știu încă, acest lucru poate fi realizat online, prin serviciul Fișa Imobilului

Vestea și mai bună este că de acum pot fi evitate și drumurile la ghișeele băncilor comerciale. Astfel, contribuabilii care au recepționat un aviz de plată din partea Serviciului Fiscal de Stat sau primării, pot achita impozitul pe bunurile imobiliare prin Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay – lucru care face posibilă achitarea impozitului printr-o tranzacție electronică.

MPay face posibilă achitarea impozitului prin intermediul mai multor modalități de plată cum ar fi: carduri bancare, terminale de plată, sisteme e-banking și plăți în numerar. În cazul plăților în numerar, cetățenii se pot adresa la ghișeele băncilor conectate sau la oficiile Poștei Moldovei.

Astfel, achitarea impozitului pe bunurile imobiliare – proces ce până acum fura ore din agenda zilnică a contribuabililor, poate fi rezumat la activități de câteva minute, independente de programul de lucru al instituțiilor publice.

Conectarea la Mpay oferă avantaje considerabile și cetățenilor Republicii Moldova stabiliți cu traiul peste hotarele țării, prin urmare, acești contribuabili pot achita impozitul pentru bunurile imobiliare prin serviciul Mpay, utilizând cardul bancar.

Nota: Impozitul pe bunurile imobiliare este o plata obligatorie la bugetul local, care se stabilește reieșind din valoarea bunurilor imobiliare, baza impozabilă fiind considerată valoarea estimată a acestor bunuri. Obiectele impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv  terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor. Subiecţii impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova.

Lasă un răspuns