Începînd cu 1 iulie 2012, Serviciul Fiscal de Stat pune în funcţiune Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul General al Facturilor Fiscale”.

Vor fi obligaţi să înregistreze în respectivul Registru, facturile fiscale eliberate – subiecţii impunerii cu TVA care sunt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de IFS pe municipiul Chişinău, de IFS pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe UTA Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei.

Modificările legislative operate în Codul Fiscal reprezintă iniţiative în direcţia implementării sistemelor inovaţionale menite să instituie pârghii de susţinere a proceselor de administrare fiscală şi să asigure monitorizarea operaţiunilor economice ale subiecţilor impunerii cu TVA.

 La fel, metoda automatizată de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale reprezintă unul din paşii pe care Serviciul Fiscal doreşte să-i parcurgă pentru a realiza implementarea facturii fiscale electronice care va conduce la modernizarea şi eficientizarea actului de administrare fiscală din Republica Moldova.

Din punct de vedere al procesului, funcţionalitatea Registrului electronic se axează pe colectarea datelor din facturile fiscale eliberate de furnizori şi înregistrarea lor într-un formular electronic, pentru ca, ulterior, datele respective să fie utilizate în procesul de administrare fiscală. În particular, în procesul de administrare fiscală implementarea Registrul general electronic al facturilor fiscale, va facilita:

• prevenirea evaziunii fiscale a subiecţilor impunerii cu TVA (depistarea facturilor fiscale care nu au la bază operaţiuni economice reale);
• depistarea operaţiunilor fictive de micşorare a TVA – ului, ca urmare a implementării procedurii de înregistrare instantanee a facturii fiscale eliberate;
• evitarea omisiunilor sau greşelilor admise de către contribuabili la emiterea facturilor fiscale (înregistrarea facturilor fiscale îi va motiva pe contribuabili să verifice minuţios orice date cuprinse în factura fiscală);
• verificarea de către cumpărători în procesul eliberărilor facturilor fiscale, a întreprinderilor ce practică pseudoactivitate de întreprinzător;
• optimizarea pe viitor a conţinutului Declaraţiei privind TVA şi eventual excluderea anexelor la Declaraţia privind TVA.

Acest serviciu va fi unul util cum pentru contribuabili așa și pentru Serviciul Fiscal de Stat. Pe termeni lungi serviciu inițiază trecerea treptată la sistemul informațional ”Factura Fiscală electronică”, care în multe țări din Europa devine deja un  standard de interacțiune între agenții economici, și un instrument transparent și echitabil dintre contribuabili și Administrațiile fiscale.

Aşadar, în conformitate cu art.1181 din Codul Fiscal, subiecţii care au obligaţia de a înregistra în Registru facturile fiscale eliberate sînt:

a) începînd cu 1 iulie 2012 – subiecţii impunerii cu TVA, care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;

b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;

c) începînd cu 1 ianuarie 2014 – toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 10 000 lei.
Subiecţii impunerii cu TVA care nu întrunesc condiţiile enumerate în lit.a), b) şi c) nu sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registru.

Înregistrarea facturilor fiscale de către furnizori, precum şi verificarea de către cumpărători a corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se va efectua prin intermediul intrării autorizate în „Biroul virtual al contribuabilului”, în rubrica „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, accesînd portalul servicii.fisc.md.

Întreţinerea şi administrarea Registrului electronic va fi asigurată de Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.