declaratia_online privind impozitul pe venit

Declarația impozitului pe venit poate fi depusă online prin intermediul serviciului Declarația Electronică elaborat de către Centrul de Guvernare Electronică.  Serviciul este implementat cu scopul de a simplifica procesul de depunere a declarațiilor contribuabilului (persoane fizice și juridice) către serviciul fiscal.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, depunerea declarației impozitului pe venit aferente anului 2015 trebuie efectuată de către cetățeni până pe 25 martie a anului curent.

Pentru a beneficia de serviciul Declarația Electronică contribuabilul trebuie să urmeze următorii pași:

  1. Ia-ți Semnătura Digitală Mobilă sau Semnătura Electronică a Centrului de Telecomunicații Speciale
  2. Autentifică-te prin MPass pe servicii.fisc.md
  3. Completează declarația pe servicii.fisc.md
  4. Semnează documentul utilizând Semnătura Digitală Mobilă sau Semnătura Electronică CTS

Centrul de Guvernare Electronică a lansat Serviciul Declaraţie Electronica la sfârșitul anului 2014. Toate datele introduse în formularele fiscale ale serviciului Declaraţie electronică se verifică automat, ceea ce exclude posibilitatea apariţiei greşelilor în procesul perfectării formularelor fiscale.

Potrivit Codului fiscal, persoanele fizice au obligația de a depune Declarația pe impozitul de venit (Forma CET08) în următoarele cazuri:

  • lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde obţin salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de 29640 lei pe an
  • au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietăţii, a căror sumă totală depăşeşte 29640 lei pe an
  • nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietăţii (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 10128 lei
  • îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară
  • solicitarea spre restituire a impozitului pe venit achitat în plus.

Lasă un răspuns