Ieri, 17 mai 2011, la Banca Naţională a Moldovei şi-a desfăşurat lucrările seminarul la tema “Promovarea plăţilor fără numerar”, organizat în comun cu compania internaţională de plăţi Visa Inc. Evenimentul a avut loc în cadrul colaborării companiei în cauză cu BNM, băncile-cliente şi alte părţi interesate, în scopul dezvoltării în continuare a pieţei plăţilor fără numerar şi perfecţionării legislaţiei în sfera plăţilor electronice din Republica Moldova. La forum au participat reprezentanţi ai managementului de nivel înalt şi mediu ai instituţiilor organizatoare, precum şi responsabili implicaţi în procesul decizional de la Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Inspectoratul fiscal Principal de Stat şi organele de drept din Republica Moldova.

În cadrul întâlnirii, au fost puse în discuţie multiple subiecte legate de dezvoltarea în continuare a pieţei financiare, în special, de dezvoltarea reţelei de acceptare a cardurilor şi popularizarea plăţilor fără numerar în rândul populaţiei. De asemenea, dezbaterile au vizat experienţa internaţională de reglementare respectivă la nivel de guvern, orientată spre promovarea plăţilor electronice şi combaterea în acest sens a economiei tenebre. În şirul temelor de interes comun abordate la seminar s-a aflat şi problematica securităţii plăţilor fără numerar din punctul de vedere al managementului riscului şi al protecţiei informaţiei.

În contextul dat, reprezentanţii Visa Inc. au expus acţiunile pe care le întreprinde compania pentru asigurarea standardelor înalte de securitate în RM şi în lume. În continuare specialiştii de la Visa Inc. au făcut o trecere în revistă a gamei de produse prevăzute cu plată în avans, reflectând în detaliu caracteristicile şi experienţa internaţională de aplicare a acestora.

Reprezentantul Băncii Naţionale a Moldove, viceguvernatorul Emma Tăbîrţă, a făcut referinţe la plăţile fără numerar în calitate de instrument eficient de stimulare a economiei şi ca element indispensabil bunei funcţionări a pieţei financiare din RM. De asemenea, a confirmat promovarea plăţilor respective drept una din priorităţile activităţii băncii centrale, constatând majorarea semnificativă în ultimul timp a volumului de numerar în circulaţie ce creează premise pentru creşterea economiei tenebre, la fel, afectarea venitului Bugetului de Stat şi a eficienţei politicii monetare. În acest context, Banca Naţională a organizat o întâlnire de lucru cu Visa Inc. şi reprezentanţi ai structurilor de stat, pentru a pune în discuţie metodele de dezvoltare a plăţilor fără numerar în RM. Oficialul BNM a precizat că banca centrală va oferi suportul necesar iniţiativelor Visa în acest domeniu.

Moldova este o piaţă importantă pentru Visa Inc., a remarcat în cadrul seminarului managerul regional Visa pentru statele CSI, şefa reprezentanţei Visa în Ucraina Svetlana Georbelidze. Oficialul companiei a exprimat disponibilitatea acesteia de a colabora strâns şi în continuare cu organele de stat şi participanţii pieţei plăţilor fără numerar din RM, în scopul dezvoltării plăţilor electronice în teritoriu. Împărtăşirea experienţei de 50 de ani, acumulată de Visa Inc. pe parcursul activităţii sale în 200 de ţări ale lumi, are un potenţial de contribuţie în acest sens.

Existenţa unui sistem eficient şi competitiv de plăţi fără numerar prezintă avantaje atât pentru consumatori şi întreprinderile comerciale/prestatoare de servicii, cât şi pentru comunitatea bancară, pentru economie, în general. Pe termen lung, trecerea la plăţile electronice contribuie la creşterea eficienţei financiare a pieţei, reducerea economiei tenebre, dezvoltarea stabilă şi dinamică a economiei şi integrarea acesteia în sistemul financiar global. Conform aprecierilor Moody’s (Moody’s Economy.com, ianuarie 2010), fiecare procent suplimentar de utilizare a cardurilor de plată majorează PIB-ul mondial cu 15 mld. dolari SUA.

Participanţii la întrunire au accentuat necesitatea conlucrării tuturor actorilor pieţei întru realizarea obiectivelor propuse.

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.