În 2011, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a organizat 35 de audieri, dezbateri şi şedinţe publice ale Consiliului său de Administraţie pe marginea proiectelor de hotărâri cu impact major asupra pieţelor de comunicaţii electronice, care au fost expuse în cursul anului spre consultare publică pe pagina sa de Internet. Despre aceasta comunică Raportul privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul ANRCETI în anul 2011, publicat astăzi pe pagina electronică a Agenţiei.

Raportul precizează că dezbaterile publice s-au desfăşurat în cadrul şedinţelor grupurilor de lucru şi ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI la care au participat reprezentanţi ai furnizorilor de comunicaţii electronice, ai altor autorităţi publice şi mediilor de informare în masă. Cei mai activi participanţi au fost reprezentanţii companiilor SA „Moldcell”, SA „Orange Moldova”, SA „Moldtelecom”, „Arax Impex” SRL şi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei.

În anul de referinţă, Agenţia a supus consultărilor publice 29 de proiecte de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie, dintre care 23 – au fost aprobate în şedinţe publice ale Consiliului, iar şase – urmează a fi examinate şi adoptate în primul trimestru al anului 2012. În cadrul consultărilor publice, Agenţia a recepţionat 240 de recomandări propuse de părţile interesate pe marginea proiectelor. Dintre acestea 111 – au fost calificate de către Agenţie drept întemeiate şi au dus la modificarea şi completarea proiectelor supuse consultării publice. Motivele pentru care Agenţia nu a acceptat 129 de recomandări au fost expuse în sintezele recomandărilor, acestea fiind ulterior publicate pe pagina sa de Internet.

Majoritatea absolută a hotărârilor consultate public şi aprobate ulterior de Consiliul Administraţie al Agenţiei reprezintă un set de măsuri privind identificarea, analiza şi reglementarea pieţelor de servicii de comunicaţii electronice în vederea asigurării funcţionării acestora în condiţii de concurenţă, eficientizarea utilizării resurselor de numerotare, implementarea portabilităţii numerelor telefonice, protejarea drepturilor utilizatorilor finali de servicii prin stabilirea parametrilor minimali de calitate a serviciilor şi obligarea furnizorilor de a măsura şi a da publicităţii indicatorii respectivi.

Raportul nominalizat mai sus a fost elaborat de Agenţie în temeiul Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârii de Guvern nr.96 din 16.02.2010 şi Regulilor de elaborare, aprobare a actelor cu caracter normativ, individual, recomandabil şi de asigurare a transparenţei în procesul decizional de către ANRCETI, adoptate de Consiliul de Administraţie al Agenţiei prin hotărârea sa nr.12 din 09.04.2010.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.