reţelelor de comunicații electroniceMajoritatea proceselor verbale cu privire la contravenţii (15), încheiate în prima jumătate a anului 2017, de ANRCETI, în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa, vizează persoane fizice care s-au conectat neautorizat sau au admis conectarea neautorizată a echipamentelor terminale sau a altor mijloace de comunicaţii electronice la reţelele de comunicaţii electronice. Pentru comiterea acestor fapte ilicite, 15 persoane fizice au fost sancționate cu amenzi în conformitate cu prevederile Codului contravențional.

În majoritatea cazurilor, persoanele în cauză s-au conectat abuziv la rețele de televiziune prin cablu, încălcând astfel regulile de conectare la rețelele respective. Pentru comiterea acestor fapte ilicite, persoana fizică  riscă să fie sancționată, conform art. 252 al Codului contravențional (în redacție nouă, în vigoare din 16.03.2017), cu amenzi de la 30 la 90 de unități convenționale (de la 1 500 lei până la 4 500 lei). Din data de 16 martie curent, o unitate convențională este egală cu 50 de lei.

Din totalul de 27 procese verbale de constatare a contravențiilor, întocmite de ANRCETI în primul semestru, 10 – au fost inițiate în privința furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice pentru nerespectarea condițiilor de autorizare generală a furnizării rețelelor și serviciilor respective. În majoritatea cazurilor, ANRCETI a constatat necorespunderea clauzelor contractuale de furnizare a serviciilor de comunicații electronice cu cerințele legale, neprezentarea datelor veridice privind numărul de abonați și veniturile din activitatea în domeniul comunicațiilor electronice și neachitarea plăţii de reglementare și monitorizare. Pentru comiterea acestor fapte, furnizorii respectivi au fost sancționați, conform art. 247 alin. (1) al Codului contravențional, cu amenzi de la 120 la 200 unități convenționale.

Specialiștii Direcției Monitorizare și Control a ANRCETI au mai încheiat, în perioada respectivă, două procese verbale în care au constatat încălcări privind executarea lucrărilor în domeniul comunicaţiilor electronice fără acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărârii judecătoreşti privind executarea acestor lucrări și, respectiv, nerespectarea reglementărilor din domeniul tehnologiei informației, încălcări pentru care făptașii au fost sancționați cu amenzi de 90 și, respectiv, 200 unități convenționale.

În perioada 1 ianuarie – 15 martie 2017, ANRCETI a remis spre examinare în fond Judecătoriei Chişinău sect. Centru, conform procedurii contravenționale existente la moment, 14 procese verbale cu privire la contravenţii, iar începând cu 16 martie 2017, când ANRCETI a preluat, odată cu intrarea în vigoare a amendamentelor la Codul contravențional, atribuția de aplicare a sancțiunilor pentru contravențiile în domeniile din competența sa, și până la 30 iunie curent, conducerea Agenției a examinat 13 procese verbale. Până în prezent, instanţa de judecată a pronunţat hotărâri definitive asupra a șase cauze contravenționale, prin care a sancţionat făptașii cu amenzi în valoare totală de 8 800 lei, iar conducerea ANRCETI, în urma examinării celor 13 procese verbale, a aplicat contravenienților amenzi în sumă totală de 43 500 lei.

 Potrivit Codului contravenţional, în redacție nouă, șeful și specialiștii Direcției Monitorizare și Control a ANRCETI, împuterniciți de directorul acesteia, constată contravenţiile în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poştale şi al tehnologiei informaţiei (cap. XIV al Codului) și încheie procese verbale, iar directorul și directorii adjuncți ai ANRCETI examinează cauzele contravenționale și aplică făptașilor sancţiunile prevăzute de codul respectiv. Amenzile aplicate sunt încasate integral la bugetul public național.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.