Tag Archives: servicii.fisc.md

Fii onest, fii modern – depune on-line declaraţia privind impozitul pe venit!

Corespunzător legislaţiei fiscale a Republicii Moldova, persoanele fizice care au mai multe surse de venit sunt obligate să prezinte anual declaraţia cu privire la impozitul pe venit (CET08).

Prezentarea declaraţiilor pe venit a persoanelor fizice a devenit şi mai simplă!

Obiectivul Serviciului Fiscal de Stat de a spori încrederea publicului în Sistemul naţional de administrare fiscală presupune îmbunătăţire continuă a serviciilor oferite, precum şi a nivelului de deservire a contribuabililor. În contextul dat, dezvoltarea sistemelor web reprezintă o condiţie obligatorie.

Noi tarife pentru conectarea neplătitorilor de T.V.A. la serviciile fiscale electronice

Serviciile electronice, lansate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), asigură simplificarea şi optimizarea modalităţii de comunicare a contribuabililor cu SFS în primul rând pe aspecte care se referă la prezentarea rapoartelor fiscale.

Continuă procedura de semnare a noilor Acorduri la servicii electronice fiscale

Luînd în considerare că în timpul apropiat expiră Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, încheiat în 2011 cu plătitorii de TVA vizaţi de art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, începînd cu 11 august curent a fost iniţiat procesul de semnare a noilor Acorduri de conectare la serviciile electronice fiscale.

Plătitorii de T.V.A. din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat vor încheia un nou Acord de conectare la serviciile electronice fiscale

Pentru modernizarea interacţiunii dintre Serviciului Fiscal de Stat şi contribuabili au fost întreprinse un şir de acţiuni, una dintre care a vizat conectarea la serviciile electronice fiscale a plătitorilor de T.V.A. din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat, care au fost aproape 15 000 la număr.

Cu serviciul gratuit „Declaraţia electronică” depuneţi declaraţia privind impozitul pe venit al persoanelor fizice în condiţii de maximum comoditate

A demarat perioada depunerii declaraţiei cu privire la impozitul pe venit („CET08”), care urmează a fi prezentată la oficiul fiscal nu mai tîrziu de 31 martie curent.

Corespunzător art. 83 din Codul Fiscal al RM – obligaţiunea de prezentare a declaraţiei menţionate o au persoanele fizice care:

- în anul 2013 au primit venituri impozabile altele decît salariul (spre exemplu: de la vînzarea anumitor proprietăţi –  apartamente, maşini, etc), care depăşesc suma scutirii personale de 9 120 lei;

Primii utilizatori ai serviciul „e-Factura”

e-FacturaServiciul Fiscal de Stat cu suportul Centrului de Guvernare Electronică a lansat pe data de 11 februarie 2014 prima etapă de testare în faza pilot a serviciului electronic „e – Factura” oferit contribuabililor.

În perioada 11.02.2014 – 13.02.2014 au accesat serviciul ,,e-Factura” peste 124 de contribuabili. Cei mai activi agenți economici  au fost respectiv din: mun. Chișinău -76, Ialoveni-3, Bălți-3, Anenii Noi-3, Călărași -3, Orhei-3, Ungheni-3,  Nisporeni-2, Ocnița-2, și din alte raioane. Majoritatea agenților economici înregistrați activează în domeniul comerțului (55), industriei prelucrătoare (19), agriculturii (13), tranzacțiilor imobiliare, arendei și prestării de servicii (20).

Agenții economici vor putea emite și expedia facturile fiscale online (e-Factura)

e-Factura

Unul dintre cele mai solicitate servicii guvernamentale – eliberarea facturilor fiscale – este oferit și în formă digitală (online) de către Guvern în parteneriat cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu suportul Centrului de Guvernare Electronică.

Statistici T5