Tag Archives: servicii.fisc.md

Continuă procedura de semnare a noilor Acorduri la servicii electronice fiscale

Luînd în considerare că în timpul apropiat expiră Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, încheiat în 2011 cu plătitorii de TVA vizaţi de art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, începînd cu 11 august curent a fost iniţiat procesul de semnare a noilor Acorduri de conectare la serviciile electronice fiscale.

Plătitorii de T.V.A. din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat vor încheia un nou Acord de conectare la serviciile electronice fiscale

Pentru modernizarea interacţiunii dintre Serviciului Fiscal de Stat şi contribuabili au fost întreprinse un şir de acţiuni, una dintre care a vizat conectarea la serviciile electronice fiscale a plătitorilor de T.V.A. din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat, care au fost aproape 15 000 la număr.

Cu serviciul gratuit „Declaraţia electronică” depuneţi declaraţia privind impozitul pe venit al persoanelor fizice în condiţii de maximum comoditate

A demarat perioada depunerii declaraţiei cu privire la impozitul pe venit („CET08”), care urmează a fi prezentată la oficiul fiscal nu mai tîrziu de 31 martie curent.

Corespunzător art. 83 din Codul Fiscal al RM – obligaţiunea de prezentare a declaraţiei menţionate o au persoanele fizice care:

- în anul 2013 au primit venituri impozabile altele decît salariul (spre exemplu: de la vînzarea anumitor proprietăţi –  apartamente, maşini, etc), care depăşesc suma scutirii personale de 9 120 lei;

Primii utilizatori ai serviciul „e-Factura”

e-FacturaServiciul Fiscal de Stat cu suportul Centrului de Guvernare Electronică a lansat pe data de 11 februarie 2014 prima etapă de testare în faza pilot a serviciului electronic „e – Factura” oferit contribuabililor.

În perioada 11.02.2014 – 13.02.2014 au accesat serviciul ,,e-Factura” peste 124 de contribuabili. Cei mai activi agenți economici  au fost respectiv din: mun. Chișinău -76, Ialoveni-3, Bălți-3, Anenii Noi-3, Călărași -3, Orhei-3, Ungheni-3,  Nisporeni-2, Ocnița-2, și din alte raioane. Majoritatea agenților economici înregistrați activează în domeniul comerțului (55), industriei prelucrătoare (19), agriculturii (13), tranzacțiilor imobiliare, arendei și prestării de servicii (20).

Agenții economici vor putea emite și expedia facturile fiscale online (e-Factura)

e-Factura

Unul dintre cele mai solicitate servicii guvernamentale – eliberarea facturilor fiscale – este oferit și în formă digitală (online) de către Guvern în parteneriat cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu suportul Centrului de Guvernare Electronică.

S-a lansat serviciul „Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”

file (1)Pornind de la obiectivul stabilirii unei colaborări în condiţii de maximă transparenţă cu plătitorii de impozite, Inspectoratul Fiscal în comun cu Î.S. „Fiscservinform” au lansat serviciul „Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”. Serviciul nominalizat va face posibilă comandarea electronică şi ridicarea cantităţii solicitate de formulare tipizate de către contribuabili.

Sistemul informaţional automatizat „Comandarea on-line a formularelor tipizate” va fi disponibil pe portalul servicii.fisc.md şi poate fi accesat de toţi agenţii economici din Republica Moldova, care deţin semnături electronice de autentificare.

Serviciu electronic nou: Verificarea bonului de casă emis de unităţile de schimb valutar

Verificarea bonului de casă la USVContribuabilii pot utiliza un nou serviciu electronic – „Verificarea bonului de casă emis de maşina de casă şi control de la unitatea de schimb valutar”, care este accesibil pe portalul serviciilor fiscale electronice – servicii.fisc.md.

Practic, fiecare contribuabil, cel puţin măcar o dată, apelează la serviciile unităţilor de schimb valutar, în scopul vânzării-cumpărării altor valute. Ulterior, cetăţenii obţin de la acestea un bon de casă emis de maşina de casă şi control la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, ceea ce atestă operaţiunea economică şi achitarea plăţii. Totodată, prin eliberarea bonurilor de casă, unităţile de schimb valutar demonstrează consumatorilor că funcţionează în conformitate cu normele legislaţiei în vigoare.

Fiscul nu recomandă actualizarea aplicației Java 7

Java 7 update 25

Recent a apărut o nouă actualizare a aplicaţiei Java – Java 7 update 25, care generează erori. În cazul în care veți utiliza această actualizare, nu veţi reuşi să semnaţi dările de seamă fiscale.

Statistici T5